Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015

Charakteristiku roku 2015 je z pohledu zpracování čerstvých surovin možno rozdělit na dvě zcela odlišné poloviny. Jarní zpracovatelská kampaň špenátu a hrášku proběhla z hlediska objemu zpracované suroviny standardně bez nějakých výkyvů a je možno hodnotit ji jako úspěšnou. Následně však vlivem vysokých teplot a nízkých srážek došlo u dalších zpracovávaných komodit, jako jsou například paprika, kukuřice, zelí, kedlubna či cuketa, k významnému poklesu výnosů a tím k nesplnění objemu nasmlouvaných dodávek surovin od pěstitelů.

Výroční zpráva 2014

Rok 2014 by se z hlediska zpracování čerstvých surovin dal charakterizovat jako poměrně úspěšný a z hlediska počasí relativně bezproblémový, ve srovnaní s rokem předchozí, kdy naši dodavatelé byli v začátku sklizně postiženi záplavami a koncem sezóny naopak suchem. Čerstvých surovin ke zpracování byl tudíž nedostatek. V roce 2014 k takovým výkyvům počasí nedošlo a tak se nám podařilo zpracovat veškeré množství surovin, které jsme měli od pěstitelů nakontrahované. To se samozřejmě projevilo v objemu výroby, kdy se opět podařilo navýšit objem naší produkce.

Výroční zpráva 2013

Pro rok 2013 je charakteristická neúroda a velké výkyvy počasí, které měli vliv na objem zpracování čerstvých surovin. V červnu byly pěstitelské plochy v oblasti Litoměřicka postiženy záplavami. Ty způsobily nedostatek zejména jarního špenátu a následně hrášku, kterého jsme zpracovali cca 50 procent plánované produkce. Zaplavené plochy však nebylo možno včas osít dalšími plodinami (špenát, kapusta, zelí) a to se projevilo i na sklizni těchto zelenin na podzim.

Výroční zpráva 2012

Jako nejvýznamnější událost roku 2012 považuji dokončení investic započatých v roce 2011 a to zejména dostavbu mrazírenského skladu včetně expediční části a zároveň investice do manipulační techniky, informační technologie a výrobní technologie.

Výroční zpráva 2011

Koncem roku 2011 došlo k zahájení realizace dlouhodobě uvažované dostavby mrazírenského skladu včetně expediční části a zároveň investice do manipulační techniky, informační technologie a výrobní technologie.

Výroční zpráva 2010

Po rozsáhlých investicích do výrobní technologie a výrobních prostor v roce 2009, se nám podařilo v roce 2010 navýšit objem výroby vlastních výrobků o téměř 25% ve srovnáním s objemem vyrobeným v roce 2009.

Výroční zpráva 2009

Rok 2009 byl pro naší společnost významný z hlediska výše investic směřující do rozšíření výrobních a technologických prostor a další zpracovatelské technologie. Celková výše investice překročila částku 36mil. Kč, přičemž část nákladů se podařilo financovat z dotačního titulu fondu evropské unie.

Výroční zpráva 2008

Rok 2008 byl z hlediska splnění našich plánovaných ekonomických ukazatelů úspěšný jen částečně. Podařilo se nám překročit plánované trţby, ale z hlediska splnění plánu hospodářského výsledku se nepodařilo dosáhnout plánovaného cíle.

Výroční zpráva 2007

Rok 2007 byl pro naší společnost ve znamení zejména dalšího rozšíření sortimentu našich produktů pod obchodní značkou DIONE a s tím související nárust objemu vlastní výroby v areálu mrazíren v Panenských Brežanech.

Výroční zpráva 2006

Rok 2006 považuji za jeden z nejvýznamnější v již téměř 17-ti leté historii společnosti. S růstem objemů prodejů vlastních výrobků společnost pronajímala skladové a výrobní prostory v různých lokalitách na území ČR

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Výroční zprávy