Výroční zpráva 2012

Jako nejvýznamnější událost roku 2012 považuji dokončení investic započatých v roce 2011 a to zejména dostavbu mrazírenského skladu včetně expediční části a zároveň investice do manipulační techniky, informační technologie a výrobní technologie. Celková hodnota investice přesáhla 50 milionů korun. Část nákladů na investici jsme pokryli z vlastních zdrojů, na část jsme získali investiční úvěr, jehož významný díl jsme na jaře letošního roku splatili díky dotaci z SZIF. Co se týče objemu naší výroby je srovnatelný s rokem předchozím tedy 7 tisíc tun hotových výrobků zmrazeného ovoce, ovocných specialit, zeleniny a zeleninových směsí. Díky další nové výrobní technologii jsme zahájili zpracování dalších druhů čerstvých surovin, jako jsou například cukety, či rybíz. Celkem jsme vyexpedovali z našich skladů bez mála 8 tisíc tun hotových výrobků určených jak pro retailový trh tak pro segment gastronomie v tuzemsku i zahraničí. To jsou objemy téměř zcela shodné s objemy v roce 2011. Vzhledem k ekonomické situaci v České republice je možno hodnotit tento rok jako úspěšný.

Co se nám bohužel nepodařilo, je splnění plánovaného ukazatele v oblasti tržeb. Tuto skutečnost ovlivnil zejména vývoj národní ekonomiky a v souvislosti s tím snížení koupěschopnosti obyvatel. Je evidentní, že spotřebitelé začali šetřit i v segmentu potravin a zároveň se změnili nákupní zvyklosti některých skupin zákazníků, kteří opouštějí hypermarkety a spíše nakupují v diskontních prodejnách. Tam však naše výrobky nedodáváme. Naopak plánovaný hospodářský výsledek se nám po několika letech podařilo splnit. Většinu prostředků však i v letošním roce vložíme do investic zejména do oblasti výrobní technologie. V prosinci opět proběhla v provozech naší firmy úspěšná recertifikace standardů kvality IFS.

Příloha