Výroční zpráva 2011

Koncem roku 2011 došlo k zahájení realizace dlouhodobě uvažované dostavby mrazírenského skladu včetně expediční části a zároveň investice do manipulační techniky, informační technologie a výrobní technologie. Po dokončení výstavby, která je plánována do poloviny roku 2012, bude náš areál disponovat dostatečným skladovým a manipulačním prostorem pro stále rostoucí objem výroby. V roce 2011 to bylo téměř 7tisíc tun vlastní produkce zmrazeného ovoce, ovocných specialit, zeleniny a zeleninových směsí. Díky další nové výrobní technologii jsme zahájili zpracování dalších druhů čerstvých surovin, jako je například kořenová zelenina. Celkem jsme vyexpedovali z našich skladů bez mála 8tisíc tun hotových výrobků určených jak pro detailový trh tak pro segment gastronomie v tuzemsku i zahraničí. Z těchto pohledů je možno hodnotit tento rok jako úspěšný.

Co se nám bohužel nepodařilo, je splnění plánovaných ukazatelů v oblasti tržeb a hospodářského výsledku. Hospodářské výsledky za rok 2011 ukazují, že poprvé po čtyřech letech jsou naše tržby z prodeje nižší než v roce předchozím. Rovněž hospodářský výsledek nedosáhl plánované výše. Tuto skutečnost ovlivnil zejména vývoj našeho hospodaření v druhé polovině roku. Důvodem je, mimo jiné, stále se zvyšující tlak na snižování prodejních cen ze strany našich zákazníků a zároveň rostoucí ceny vstupních surovin, energií a služeb. Zároveň i negativně působí na objem prodejů zmrazených potravin na tuzemském trhu snížená koupěschopnost spotřebitelů z důvodu ekonomické stagnace. Jsem přesvědčen, že jednou z cest jak obstát v této situaci, je maximální využití stávající výrobní technologie a zefektivnění vlastní výroby. Tím dosáhneme zvýšením jejího objemu a tudíž rozmělnění fixních nákladů, dalším efektem bude snížení kurzových vlivů u dovozových surovin a to ve finále povede ke snížení cen vstupních surovin do našich výrobků. Nižší vstupní ceny lépe umožní odolávat cenovým tlakům. V prosinci opět proběhla v provozech naší firmy úspěšná recertifikace standardů kvality IFS.

Příloha