Výroční zpráva 2010

Po rozsáhlých investicích do výrobní technologie a výrobních prostor v roce 2009, se nám podařilo v roce 2010 navýšit objem výroby vlastních výrobků o téměř 25% ve srovnáním s objemem vyrobeným v roce 2009. V roce 2010 jsme opět investovali do výrobní technologie, abychom splnili rostoucí nároky na kvalitu a zpracovávaný objem surovin. Zároveň jsme investovali do výroby ovocných specialit, po kterých je poptávka spotřebitelů neustále vyšší a to i přes skutečnost, že se již začali objevovat na trhu konkurenční výrobky, které zneužívají našich originálních obchodních názvů pro své produkty. Druhá polovina roku 2010 byla negativně ovlivněna z hlediska zajištění objemu a kvality surovin z důvodu nepříznivého počasí při sklizni v letním období.

Prvopěstitelé z důvodu nízké úrody některých komodit požadovali za dodávky surovin mnohem vyšší ceny než v předchozích letech, což se nutně promítlo do nárůstu výrobních a následně do prodejních cen, které trh v některých případech nebyl ochoten akceptovat. Tato skutečnost, společně s opětovným nárůstem cen energií a snahou některých jiných výrobců udržet svou posici na trhu i za cenu prodeje za nereálně nízké ceny způsobila pokles prodeje některých výrobků. Tyto negativní skutečnosti ovlivňují bohužel i obchodní činnost v první polovině roku 2011. I přes výše uvedené vlivy, se nám podařilo navýšit oproti roku 2009 jak tržby za prodej vlastních výrobků a zboží, tak i celkový dosažený hospodářský výsledek před zdaněním. Tento úspěch přikládáme jednak investici provedené v roce 2009, efektivní výrobě a zároveň dobré kvalitě našich výrobků. Vysoká kvalita našich výrobků pro retailový trh byla oceněna národní značkou kvality KLASA a rovněž zaznamenáváme nadále rostoucím zájmem kupujících o naše výrobky zavedené pod obchodní značkou DIONE a tím se daří udržovat i poměrně významné postavení na trhu vyplývající z průzkumů společnosti Nielsen, které nás velmi těší. Koncem roku proběhla v provozech naší firmy úspěšná recertifikace standardů kvality IFS.

Příloha