Výroční zpráva 2009

Rok 2009 byl pro naší společnost významný z hlediska výše investic směřující do rozšíření výrobních a technologických prostor a další zpracovatelské technologie. Celková výše investice překročila částku 36mil. Kč, přičemž část nákladů se podařilo financovat z dotačního titulu fondu evropské unie. V březnu 2009 jsme zkolaudovali novou výrobní halu, trafostanici, technologický přístřešek, sklad obalů a v dubnu již zahájili zpracování špenátu na nové výrobní lince. Nová zpracovatelská technologie nám umožňuje zpracovávat nejen špenát, ale další čerstvé suroviny jako například hrášek, zelí, kapustu, papriky, rajčata, růžičkovou kapustu, pórek či jahody, borůvky, meruňky nebo švestky. Předpokládáme, že posílení našich výrobních kapacit nám umožní posílit svou posici výrobce zmrazených potravin na českém trhu a snáze tak odolávat cenovým tlaků a výkyvům v sezónnosti prodeje některých produktů. I přes tyto finančně náročné procesy a v období, které je označováno jako krizové z hlediska ekonomiky, se nám podařilo zvýšit oproti roku 2008 jak trţby tak i hospodářský výsledek, který byl nejvyšší za posledních pět let hospodaření.

Zájem spotřebitelů o výrobky naší obchodní značky DIONE na retailovém trhu ve skupinách zmrazených zelenin a zeleninových směsi se oproti roku 2008 zvýšil, což dokazují i statistiky vyplývající z průzkumu prodejů ale i mnozí naši noví obchodní partneři. Zároveň jsme v průběhu roku nabídli na trh novou řadu výrobků značky DIONE v řadě RYCHLÁ KUCHYNĚ (zeleninové směsi s kuřecím masem ochucené kořením a omáčkou) vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě či na pánvi a v řadě ovocných specialit jsme nabídli další dva velmi úspěšné výrobky – Maliny a Borůvky v čokoládě. Jako další úspěšný výsledek naší práce považuji zavedení vyššího systému řízení a sledování kvality při výrobě, skladování a manipulaci se zbožím v našem provozu (nad rámec již zavedeného systému HACCP), a to certifikát kvality I.F.S. (International Food Standard).

Příloha