Výroční zpráva 2008

Rok 2008 byl z hlediska splnění našich plánovaných ekonomických ukazatelů úspěšný jen částečně. Podařilo se nám překročit plánované trţby, ale z hlediska splnění plánu hospodářského výsledku se nepodařilo dosáhnout plánovaného cíle. Hlavními důvody byly zvýšené finanční náklady, zejména kurzové rozdíly, které dosáhly více neţ 2mil. korun a druhým důvodem byl nárůst sluţeb v souvislosti s rozšířením dodávek našich výrobků na slovenský trh. Na tomto trhu jsme oproti minulým letům zaznamenali dvojnásobný nárůst prodejů a v letošním roce očekáváme další navýšení. Našim cílem pro rok 2008 nebylo však pouze plnění plánovaných ekonomických ukazatelů, ale i posilování posice naší obchodní značky DIONE na trhu zmrazených potravin. A že se nám tento cíl podařilo splnit, dokladují statistiky agentur monitorující retailový trh (například společnost Nielsen).

Ke splnění tohoto cíle zajisté také přispělo další rozšíření sortimentu o celou řadu nových produktů „RYCHLÁ KUCHYNĚ“ a „OVOCNÉ SPECIALITY“. Zejména výrobky z řady „OVOCNÝCH SPECIALIT“ byly na našem trhu přijaty s velmi pozitivním ohlasem u spotřebitelů. Dalším z plánovaných cílů bylo zahájení dostavby výrobních, technologických a skladových prostor v areálu naší provozovny v Panenských Břeţany za účelem rozšíření výrobních moţností naší firmy a nákup moderní zpracovatelské technologie jako je například fluidní zmrazovací tunel, blanšer a další výrobní technologie. Celkový rozsah investice je cca 38mil. korun a troufnu si tvrdit, že naše společnost se touto investicí stane nejvíce investující mrazírnou zpracovávající ovoce a zeleninu na tuzemském trhu. Touto investicí chceme posílit své postavení na našem trhu. V prosinci byla stavba zahájena a plánované uvedení do provozu je na jaře roku 2009.

Příloha