Výroční zpráva 2007

Rok 2007 byl pro naší společnost ve znamení zejména dalšího rozšíření sortimentu našich produktů pod obchodní značkou DIONE a s tím související nárust objemu vlastní výroby v areálu mrazíren v Panenských Brežanech. Posilování pozice značky DIONE na retailovém, ale i gastronomickém trhu, pro který jsou výrobky dodávány pod značkou DIONE Premium, je jeden z prioritních úkolu naší obchodní politiky. Obchodní značku DIONE jsme začali zavádět na trh v druhé polovině roku 2006 v souvislosti s obnovou vzhledu našich obalů. Hledali jsme takovou značku, která by na obalech našich produktů či materiálů podporujících prodej, evokovala u našich spotrebitelů zdravý prířodní produkt, kterým bezpochyby naše výrobky jsou. Název DIONE pochází z ranné řecké mytologie, kde byla Dione považována za bohyni zúrodňujícího dešte a úrodné vláhy. Z motivu svěžího úrodného údolí, který se objevuje v logu, na obalech a propagačních materiálech, vyplývá naše sounáležitost s oborem zemědělství a přírodou.

Hodnocení značky DIONE je spotřebiteli zatím velmi pozitivní, avšak hlubší zavedení značky do podvědomí našich zákazníku vyžaduje delší čas nebo rozsáhlou investici do podpory této značky. V rámci našich finančních možností tedy realizujeme produktovou a podpurnou kampaň v tištěných mediích a u nových produktů realizujeme ochutnávky přímo v prodejnách obchodních systémů. Snažíme se toho dosáhnout důsledným dodržováním výrobních postupů a použitím kvalitních surovin, které jsou zpracovány prostřednicvím moderních technologií v našem výrobním provozu. Kvalita naší výroby je dozorována mnoha kontrolními orgány a audity některých odběratelů. Naše společnost je držitelem certifikátu ISO a v roce 2007 byl úspešně zaveden certifikovaný systém kontroly kritických bodů HACCP a získali jsme rovněž certifikát výrobce BIOPOTRAVIN. Jako další doklad nadstandardní kvality naší produkce považuji v tomto roce získané ocenění našich výrobků národní značkou kvality KLASA.

Příloha